top of page
Ветроходни и моторни яхти

На вода

Местоположение

Скорост

Работа на двигател

Акумулатори

Допълнителни агрегати

История на пътувания

Полигони

Посетени обекти

Справки по параметри

CAN данни

Нивомери

Хидравлична уредба

Камери

Сензори

Аларми

bottom of page