Вашите
подкрепени от нас

Нашият модел

Напълно безплатни тестове на софтуерните ни приложения.

Запазване и въвеждане в експлоатация на цялото ви налично оборудване/нашите приложения работят с повече от 600 модела GPS устройства/

Подмяна на негодното оборудване с ново на изключително преференциални цени.

Надграждане при нужда с допълнителни датчици и нивомери за гориво.

Абонаментни планове с цени до 50% по-ниски от тези което заплащате за съпоставими услуги.