Специални абонаментни планове 2021
Насоченост и цели

Специалните ни абонаментни планове не са част от търговска политика. Те са опит да представим и осъществим социалната ни ангажираност към обществото.

С тях целим да съдействаме на служби, дружества  и лица, които извършват обществено полезни дейности. 

Помислили сме и за тези които активно спортуват или практикуват разнообразни хоби дейности. Готови сме да обсъдим и приложим всяко предложение за подкрепа на други подобни дейности. 

Общини

Валиден до 31.12.2021

Валиден за обищински служби с дейности в полза на гражданите, реда и чистотата. 

Отстъпки до:

50%

Експлотационни дружества

Валиден до 31.12.2021

Енергоснабдителни дружества, ВиК и дружества за снегопочистване.

Отстъпки до:

40%

Спасителни служби

Валиден до 31.12.2021

Морски и планински спасителни служби.

Отстъпки до:

100%

Доброволни отряди

Валиден до 31.12.2021

Доброволни отряди и сдружения за взаимопомощ.

Отстъпки до:

100%

OFFROAD

Валиден до 31.12.2021

Отстъпка за членове на форум: offroad-bulgaria.com

Отстъпки до:

50%

Спорт и хоби

Валиден до 31.12.2021

Остъпката се отнася за членове на спортни клубове и свободно практикуващи лица. 

Отстъпки до:

50%