top of page
Специални абонаментни планове 2024
Насоченост и цели

Специалните ни абонаментни планове не са част от търговска политика. Те са опит да представим и осъществим социалната ни ангажираност към обществото.

С тях целим да съдействаме на служби, дружества  и лица, които извършват обществено полезни дейности. 

Помислили сме и за тези които активно спортуват или практикуват разнообразни хоби дейности. Готови сме да обсъдим и приложим всяко предложение за подкрепа на други подобни дейности. 

sofia-1911272_640.jpg

Общини

Валиден за обищински служби с дейности в полза на гражданите, реда и чистотата. 

Отстъпки до:

50%

snow-3065363_640_edited.jpg

Експлотационни дружества

Енергоснабдителни дружества, ВиК и дружества за снегопочистване.

Отстъпки до:

40%

rescue-697241_1920_edited.jpg

Спасителни служби

Морски и планински спасителни служби.

Отстъпки до:

100%

rescue-helpers-60030_1280_edited.jpg

Доброволни отряди

Доброволни отряди и сдружения за взаимопомощ.

Отстъпки до:

100%

pexels-photo-1149137_edited.jpg

OFFROAD

Отстъпка за членове на форум: offroad-bulgaria.com

Отстъпки до:

50%

race-car-1031767_640_edited.jpg

Спорт и хоби

Остъпката се отнася за членове на спортни клубове и свободно практикуващи лица. 

Отстъпки до:

50%

bottom of page