Специални абонаментни планове 2020
Насоченост и цели

Специалните ни абонаментни планове не са част от търговска политика. Те са опит да представим и осъществим социалната ни ангажираност към обществото.

С тях целим да съдействаме на служби, дружества  и лица, които извършват обществено полезни дейности. 

Помислили сме и за тези които активно спортуват или практикуват разнообразни хоби дейности. Готови сме да обсъдим и приложим всяко предложение за подкрепа на други подобни дейности. 

Общини

Валиден за обищински служби с дейности в полза на гражданите, реда и чистотата. 

50%

Валиден до 31.12.2020

Отстъпки до:

Експлотационни дружества

Енергоснабдителни дружества, ВиК и дружества за снегопочистване.

40%

Валиден до 31.12.2020

Отстъпки до:

Спасителни служби

Морски и планински спасителни служби.

100%

Валиден до 31.12.2020

Отстъпки до:

Доброволни отряди

Доброволни отряди и сдружения за взаимопомощ.

100%

Валиден до 31.12.2020

Отстъпки до:

OFFROAD

Отстъпка за членове на форум: offroad-bulgaria.com

50%

Валиден до 31.12.2020

Отстъпки до:

Спорт и хоби

Остъпката се отнася за членове на спортни клубове и свободно практикуващи лица. 

50%

Валиден до 31.12.2020

Отстъпки до: