top of page
gps15 easytracking
gps15_logo2.png

Платформа ориентирана към потребители основно нуждаещи се от базово позициониране на автомобили и лесно и бързо автоматизирано изготвяне на пътни листи в приложението " Пътен лист генератор" достъпно на

Устройствата предлагани от платформата не се нуждаят от специализиран монтаж и се активират самостоятелно от потребителя за по-малко от минута. 

bottom of page